نرم افزار جاجمع تحت وب بهسا
خانه / رویدادهای ورزشی

رویدادهای ورزشی

كسب مقام دوم بیست وچهارمین دوره مسابقات تنیس روی میز دانشجویان پسر

بیست وچهارمین دوره مسابقات تنیس روی میز دانشجویان پسردانشگاه های آزاد اسلامی باشرکت ۶تیم ازواحد های خمینی شهر -اصفهان (خوراسگان) – سما خوراسگان – شهرضا – شاهین شهر وکاشان به میزبانی دانشگاه درسالن تنیس روی میز در تاريخ  ۷ ديماه ۱۳۹۶برگزار گردید که درپایان این دوره ازمسابقات تیم  سما خوراسگان مقام اول  تیم خمینی شهر مقام دوم  وتیمهای کاشان واصفهان (خوراسگان) مقام سوم مشترک راکسب نمودند .

توضیحات بیشتر »

كسب مقام سوم بیست ویکمین دوره مسابقات تنیس روی میز دانشجویان دختر دانشگاه های آزاد اسلامی

بیست ویکمین دوره مسابقات تنیس روی میز دانشجویان دختر دانشگاه های آزاد اسلامی باشرکت ۴تیم ازواحد های خمینی شهر -اصفهان (خوراسگان) – سما خوراسگان وشهرضا به میزبانی دانشگاه درسالن تنیس روی میز مورخ ۶ ديماه ۹۶ برگزار گردید که درپایان این دوره ازمسابقات  دانشگاه اصفهان (خوراسگان ) مقام اول –سما خوراسگان مقام دوم – خمینی شهر مقام سوم  وشهرضا مقام سوم مشترک راکسب نمود.    

توضیحات بیشتر »

كسب مقام دوم فوتسال بانوان توسط دانشجويان خواهر واحد خميني شهر ديماه ۹۶

مسابقات فوتسال بانوان دانشجویان دانشگاه های آزاد اسلامی استان اصفهان در تاريخ دوم و سوم ديماه ۹۶ به میزبانی واحد خمینی شهر باشرکت پنج تیم برگزار گردید که درپایان واحد اصفهان (خوراسگان) مقام اول واحد خمینی شهر مقام دوم و سما خوراسگان مقام سوم راکسب نمودند.

توضیحات بیشتر »

کسب مقام دوم مسابقات تکواندو دانشجویان پسر

تيم تكواندو دانشجويان پسر دانشگاه آزاد اسلامي واحد خميني شهر در مسابقات تکواندو دانشجویان پسردانشگاههای آزاد اسلامی استان اصفهان  كه در آذرماه ۱۳۹۶ به میزبانی واحد شهرضا برگزار گرديد ، مقام دوم را كسب نمود.  

توضیحات بیشتر »