نرم افزار جاجمع تحت وب بهسا
خانه / رویدادهای ورزشی

رویدادهای ورزشی

کسب مقام سوم مسابقات فوتسال دانشجویان خواهر مورخ ۹۷/۱۰/۱۲ به میزبانی واحد اصفهان (خوراسگان)

مسابقات فوتسال خواهران دانشگاه های آزاد اسلامی استان اصفهان کسب مقام سوم مسابقات فوتسال دانشجویان خواهر مورخ ۹۷/۱۰/۱۲ به میزبانی واحد اصفهان (خوراسگان)

توضیحات بیشتر »

کسب مقام دوم مسابقات تنیس روی میز دانشجویان پسردانشگاه های آزاد اسلامی استان اصفهان مورخ۹۷/۱۰/۰۹به میزبانی واحد خمینی شهر

مسابقات تنیس روی میز دانشجویان پسر کسب مقام دوم مسابقات تنیس روی میز دانشجویان پسردانشگاه های آزاد اسلامی استان اصفهان  مورخ۹۷/۱۰/۰۹به میزبانی واحد خمینی شهر

توضیحات بیشتر »

کسب مقام سوم مسابقات تنیس روی میز دانشجویان دختردانشگاه های آزاد اسلامی استان اصفهان مورخ۹۷/۱۰/۱۰به میزبانی واحد خمینی شهر

مسابقات تنیس روی میز دانشجویان دختر کسب مقام سوم مسابقات تنیس روی میز دانشجویان دختردانشگاه های آزاد اسلامی استان اصفهان مورخ ۹۷/۱۰/۱۰ به میزبانی واحد خمینی شهر

توضیحات بیشتر »

کسب مقام اول انفرادی مسابقات تکواندو  استانی دانشگاه های آزاد اسلامی  به میزبانی واحد میمه ۹۷/۰۹/۲۴

کسب مقام اول انفرادی مسابقات تکواندو  استانی دانشگاه های آزاد اسلامی  به میزبانی واحد میمه  مورخ ۹۷/۰۹/۲۴ توسط آقای محمدرضا خانی ومقام سوم انفرادی توسط آقایان حسن بهبودی –امیرضا حفیظی – محمدمحرابی – علی مرادی

توضیحات بیشتر »

کسب مقام دوم انفرادی مسابقات  تکواندو استانی دانشگاه های آزاد اسلامی  مورخ ۹۷/۰۹/۲۵ به میزبانی واحد میمه توسط خانم ها  نیلوفر شهسواری و نگین شهسواری وکسب مقام سوم انفرادی توسط خانم  سهیلا داودی

کسب مقام دوم انفرادی مسابقات  تکواندو استانی دانشگاه های آزاد اسلامی  مورخ ۹۷/۰۹/۲۵ به میزبانی واحد میمه توسط خانم ها  نیلوفر شهسواری و نگین شهسواری وکسب مقام سوم انفرادی توسط خانم  سهیلا داودی

توضیحات بیشتر »

كسب مقام اول تيمي هندبال توسط خانم الهام کمالی  دانشجوی رشته  تربیت بدنی  دانشگاه 

خانم الهام کمالی  دانشجوی رشته  تربیت بدنی  دانشگاه  و عضو تیم هندبال استان درمسابقات استعدادهای برترهندبال  کشور که به میزبانی شیراز ازتاریخ ۹۷/۰۸/۳۰ لغایت  ۹۷/۰۹/۰۷ برگزار گردید  بعنوان بازیکن حضور و مقام اول تیمی را کسب نمودند

توضیحات بیشتر »

کسب مقام نایب قهرمانی مسابقات فدراسیون ورزش های بین دانشگاهی فوتسال کارکنان واساتید واحد خمینی شهر به میزبانی دانشگاه صنعتی

کسب مقام نایب قهرمانی مسابقات فدراسیون ورزش های بین دانشگاهی  فوتسال کارکنان واساتید واحد خمینی شهر که ازتاريخ ۹۷/۰۷/۲۸ لغایت ۹۷/۰۸/۱۹ به میزبانی دانشگاه صنعتی برگزار گرديد

توضیحات بیشتر »

کسب مقام سوم مسابقات کشوری کاراته کیوکوشین  توسط آقای محمد  حاجیوند دانشجوي رشته حسابداری دانشگاه مورخ ۹۷/۰۶/۱۶ درشهر شیراز

کسب مقام سوم مسابقات کشوری کاراته کیوکوشین  توسط آقای محمد  حاجیوند دانشجوي رشته حسابداری دانشگاه  مورخ ۹۷/۰۶/۱۶ درشهر شیراز

توضیحات بیشتر »