نرم افزار جاجمع تحت وب بهسا
خانه / رویدادهای ورزشی / كسب مقام سوم بیست ویکمین دوره مسابقات تنیس روی میز دانشجویان دختر دانشگاه های آزاد اسلامی

كسب مقام سوم بیست ویکمین دوره مسابقات تنیس روی میز دانشجویان دختر دانشگاه های آزاد اسلامی

بیست ویکمین دوره مسابقات تنیس روی میز دانشجویان دختر دانشگاه های آزاد اسلامی باشرکت ۴تیم ازواحد های خمینی شهر -اصفهان (خوراسگان) – سما خوراسگان وشهرضا به میزبانی دانشگاه درسالن تنیس روی میز مورخ ۶ ديماه ۹۶ برگزار گردید که درپایان این دوره ازمسابقات  دانشگاه اصفهان (خوراسگان ) مقام اول –سما خوراسگان مقام دوم – خمینی شهر مقام سوم  وشهرضا مقام سوم مشترک راکسب نمود.