نرم افزار جاجمع تحت وب بهسا
خانه / رویدادهای ورزشی / كسب مقام دوم بیست وچهارمین دوره مسابقات تنیس روی میز دانشجویان پسر

كسب مقام دوم بیست وچهارمین دوره مسابقات تنیس روی میز دانشجویان پسر

بیست وچهارمین دوره مسابقات تنیس روی میز دانشجویان پسردانشگاه های آزاد اسلامی باشرکت ۶تیم ازواحد های خمینی شهر -اصفهان (خوراسگان) – سما خوراسگان – شهرضا – شاهین شهر وکاشان به میزبانی دانشگاه درسالن تنیس روی میز در تاريخ  ۷ ديماه ۱۳۹۶برگزار گردید که درپایان این دوره ازمسابقات تیم  سما خوراسگان مقام اول  تیم خمینی شهر مقام دوم  وتیمهای کاشان واصفهان (خوراسگان) مقام سوم مشترک راکسب نمودند .