نرم افزار جاجمع تحت وب بهسا
خانه / رویدادهای ورزشی / کسب مقام اول و سوم مسابقات تکواندو کشوری دانشگاه های آزاد اسلامی به میزبانی واحد سمنان مورخ ۹۷/۰۶/۱۰

کسب مقام اول و سوم مسابقات تکواندو کشوری دانشگاه های آزاد اسلامی به میزبانی واحد سمنان مورخ ۹۷/۰۶/۱۰

کسب مقام اول مسابقات تکواندو کشوری دانشگاه های آزاد اسلامی توسط آقای محمدرضا خانی

و کسب مقام سوم توسط آقای امیرحسین حفیظی  دانشجویان رشته تربیت بدنی دانشگاه به میزبانی واحد سمنان مورخ ۹۷/۰۶/۱۶

 

مطلب پیشنهادی

کسب مقام سوم انفرادی مسابقات شنا دانشگاه های آزاد اسلامی استان اصفهان توسط علی قادریان

کسب مقام سوم انفرادی مسابقات شنا دانشگاه های آزاد اسلامی استان اصفهان توسط علی قادریان به …