نرم افزار جاجمع تحت وب بهسا
خانه / مقامهاي جهاني و کشوری

مقامهاي جهاني و کشوری

کسب مقام دوم مسابقات والبیال کشوری دانشجویان پسر به میزبانی دانشگاه فیروزکوه درسال ۱۳۹۴

 

کسب مقام اول مسابقات هندبال کشوری دانشجویان پسر به میزبانی دانشگاه ساوه درسال ۱۳۹۳

 

کسب مقام سوم مسابقات شمشیربازی کشوری دانشجویان پسر به میزبانی دانشگاه یزد درسال ۱۳۸۸

 

کسب مقام دوم مسابقات والیبال دانشجویی جهان به میزبانی دانشگاه میلان ایتالیا در سال ۲۰۰۹