تماس با دانشگاه : 14-33660011-031    فاکس : 33660088-031
۱۰:۲۲ چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۷/۲۸
Language : FA |
خانه / رشته های مرتبط با تربیت بدنی

رشته های مرتبط با تربیت بدنی

ليست رشته هاي مرتبط با ورزش  در دانشگاه آزاد اسلامي واحد خميني شهر

مقطـع كارشـناسـي ارشـد ناپيـوستـه

رديف

رشته

گرايش

نظام آموزشي تمام وقت

نظام آموزشي پاره وقت

كد رشته

۱

روانشناسي ورزشي

روانشناسي ورزشي

*

۲۱۴۴۷

۲

جامعه شناسي ورزشي

*

۲۱۴۲۰

مقطـع كارشـناسـي پيـوستـه

رديف

رشته

گرايش

نظام آموزشي تمام وقت

نظام آموزشي پاره وقت

كد رشته

۱

مهندسي ورزش

*

۴۰۴۶۱

۲

تربيت بدني و علوم ورزشي

*

*

۲۱۴۰۲